Senior paket

popust već od 30%

 

ZEPTER HOTEL VRNJAČKA BANJA

SPECIJALNA PONUDA ZA SUGRAĐANE TREĆEG DOBA

 

PERIOD do 02. 01. do 14. 06. 2020. i od 01. 09. do 28. 12. 2020.
Polupansion u 1/2 2.950,00
Pun pansion u 1/2 3.400,00
PERIOD od 15. 06. do 31. 08. 2020.
Polupansion u 1/2 3.400,00
Pun pansion u 1/2 3.900,00

U tabeli su date NETO cene u RSD za smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama po osobi dnevno

 • NETO cena 1/1 sobe se uvećava za 50% u odnosu na cenu u 1/ 2 sobama

 

Dužina boravka minimum 5 dana

 • Cena boravišne takse iznosi 120,00 RSD po osobi dnevno – na osnovu odluke SO Vrnjačka Banja
 • Osiguranje 15,00 RSD/dnevno

 

Način plaćanja:

 • 40% na ime avansa, ostatak u 3 mesečne rate uz obaveznu garanciju plaćanja:
  • za inividualne goste čekovi gradjana,
  • za Udruženja Penzionera – potpisan Ugovor, menica i menično ovlašćenje, fotokopija depo kartona
 • Mogućnost korišćenja subvencionisanih vaučera Ministarstva turizma Republike Srbije u iznosu od
  5.000 RSD po osobi.

 

Informacije:                                                                                                                                           

Služba Prodaje: 036 / 612-564, 612-271,

e-mail: prodaja@hotelzeptervrnjackabanja.rs

Recepcija: 036 / 611-770, 612-167
e-mail: recepcija@hotelzeptervrnjackabanja.rs