Balneo paket

 

Objekat Maj – Decembar 2018.godine
CENA/ dan po osobi (RSD)
Termomineralno kupatilo Hotela Merkur 900,00
Vrsta usluge Balneo paket
Termin Maj – Decembar 2018.godine
Dužina boravka (smeštaj u hotelu Zepter Vrnjačka Banja) Minimum 7 dana

  • Lekarski pregled (prvi i kontrolni),
  • Balneoterapija: pijenje mineralnih voda „Topla voda”, „Jezero”, „Snežnik” i „Slatina”,

U zavisnosti od stanja pacijenta i zdravstvene indikacije, po preporuci lekara:

  • Kupanje u termomineralnoj vodi u kadama,
  • Inhaliranje termomineralnom vodom,
  • Klizme termomineralnom vodom,
  • Vaginalno orošavanje i ispiranje termomineralnom vodom.

Napomena:

– Cena je izražena po danu po osobi.
– Cena je izražena bez PDV-a jer je, prema članu 25. stav 2. tačka 7. Zakona o PDV, kao usluga iz oblasti zdravstva oslobođena plaćanja istog.
– Nakon prihvatanja ponude sledi potpisivanje ugovora, za koji su potrebni sledeći podaci: Naziv firme, adresa, kontakt tel/fax, broj žiro-računa, poreski identifikacioni  broj, izvod iz sudskog registra i izvod iz registra  Republičkog zavoda za statistiku  i  ime osobe koja potpisuje  ugovor.
– Upućivanje se vrši dostavljanjem uputa-spiska, potpisanog i overenog od strane nadležnog organa, sa imenima lica koja se upućuju na korišćenje usluga i svim neophodnim podacima od uticaja na prijem za pružanje i fakturisanje usluga.